Indeks English version English version

Elektronika MK-90 - formaty danych

Liczby na tej stronie są w kodzie szesnastkowym, chyba że zanaczono inaczej.


Kody i wzory znaków alfanumerycznych

Znaki są kodowane zgodnie ze standardem KOI-7.

Znaki o kodach w zakresie 20-3F

znaki alfanumeryczne

Znaki alfabetu łacińskiego (zestaw N0), kody w zakresie 40-7F

Znaki alfabetu łacińskiego

Cyrylica (zestaw N1), kody w zakresie 40-7F

Cyrylica

Rysunek został wygenerowany programowo na podstawie danych wyciągniętych z pamięci ROM.


Reprezentacja liczb zmiennoprzecinkowych

Liczba zmiennoprzecinkowa zajmuje trzy słowa 16-bitowe. Pierwsze dwa słowa zawierają 32-bitową mantysę w kodzie uzupełnienia do dwóch. Wykładnik w kodzie z przesunięciem 0x8000 zajmuje trzecie 16-bitowe słowo. Przykłady:

Liczba Kodowanie
0
1
10
100
255
1000
65535
0.5
0.125
0.1
0.001
-1
-10
-0.1
0000 0000 0000
0000 4000 8001
0000 5000 8004
0000 6400 8007
0000 7F80 8008
0000 7D00 800A
8000 7FFF 8010
0000 4000 8000
0000 4000 7FFE
6666 6666 7FFD
374B 4189 7FF7
0000 C000 8001
0000 B000 8004
999A 9999 7FFD